Bliżej Demokracji | Czwarta edycja polsko-gruzińsko-ukraińskiej szkoły liderów

O PROJEKCIE

Projekt „Bliżej Demokracji” to czwarta edycja polsko-gruzińsko-ukraińskiej szkoły liderów organizowanej wspólnie przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów. Naszym partnerem po stronie Gruzji jest organizacja pozarządowa Student-Youth Council, której działalność skupia się głównie na integracji lokalnej młodzieży i stwarzaniu jej możliwości aktywnego udziału w życiu publicznym w ramach procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji.

„Bliżej Demokracji” to tygodniowa szkoła, podczas której uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę, która usprawni ich aktywność społeczną i będzie doskonałą okazją do ich rozwoju. Warsztaty, zajęcia prowadzone będą przez zawodowych trenerów, dziennikarzy oraz ludzi ze świata biznesu i mediów. Dodatkowo uczestnicy szkolenia będą mogli porozmawiać z ważnymi osobistościami polskiego życia publicznego.

Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę na temat najnowszej historii i polityki Polski oraz Gruzji poprzez poruszanie trudnych tematów, szukanie podobnych doświadczeń, poznanie różnic i podobieństw kulturowych. Poznają politykę obu narodów. Dowiedzą się jak skutecznie działać, jak oddziaływać na otoczenie i rzeczywistość społeczną. Praca w międzynarodowej grupie pozwoli na skonfrontowanie postaw i stereotypów jakie na temat obu krajów i kultur mają uczestnicy. Ponadto zostaną wyposażeni w wiedzę w jaki sposób budować organizację, tworzyć jej wizerunek i budować zespół.

Uczestnicy wezmą udział w specjalnie przygotowanych warsztatach medialnych, podczas których zostanie zaprezentowany sposób umiejętnego korzystania z mediów oraz budowania relacji organizacji z mediami. Warsztaty medialne będą miały również na celu pobudzenie do krytycznego myślenia. Dodatkowym elementem projektu będzie wskazanie wzorów postaw obywatelskich i społecznych. Efektem procesu będzie także podniesienie kompetencji liderów organizacji studencko-akademickich w Polsce oraz Gruzji.

FORMA

Projekt adresowany jest do ok. 50 uczestników z Polski, Guzji i Ukrainy. Projekt dedykowany jest do społeczności studencko – akademickiej, przedstawicieli organizacji obywatelskich i think-tanków – osób do 30 roku życia. W projekcie wezmą udział liderzy opinii środowisk studenckich i akademickich.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona!

CELE PROJEKTU

Zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w życie demokratyczne

Podniesienie kompetencji młodych ludzi z zakresu działalności publicznej, zawodowej i społecznej

Możliwość wpływania organizacji młodzieżowych na życie społeczne i polityczne kraju

Wymiana doświadczenia pomiędzy studentami

Zwiększenie umiejętności korzystania z mediów

IV Edycja warsztatów „Bliżej Demokracji”

26.11-02.12.2016 r. | Cisna

Tematyka szkoleń:

  1. Najnowsza historia Polski i Gruzji: trudne tematy, podobne doświadczenia i dążenia, szukanie punktów wspólnych, poznanie różnic i podobieństw kulturowych.
  2. Działanie organizacji społecznych i studenckich (misja, buda organizacji, tworzenie wizerunku organizacji, fundraising, budowanie zespołu, oddziaływanie na środowisko lokalne).
  3. Media: jak korzystać z mediów, krytyczne myślenie i budowanie relacji z mediami.
  4. Ja, jako młody obywatel – moja rola, zadania obowiązki.
  5. Nauka wystąpień publicznych i poznanie podstaw komunikacji społecznej.
  6. Ocena sytuacji geopolitycznej w Europie w kontekście uchodźców, migrantów i osób ubiegających się o azyl – przekaz medialny i propozycje rozwiązania problemu

O przyjęciu na szkolenie decydują przedstawiciele Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów.

PRELEGENCI

Tomasz Grzywaczewski – dziennikarz, pisarz i doktorant prawa międzynarodowego specjalizujący się w post-sowieckich państwach nieuznawanych. Redaktor naczelny magazynu Koncept. Najmłodszy w Polsce członek prestiżowego amerykańskiego The Explorers Club. Pomysłodawca przedsięwzięć reportersko-podróżniczych, w tym m.in. Long Walk Plus Expedition i Dead Road 1953-2013. Autor książki „Przez dziki Wschód” nagrodzonej nagrodą Magellana dla najlepszego reportażu podróżniczego 2012 r. oraz „Życie i śmierć na Drodze Umarłych” (2015 r). Współzałożyciel agencji reportersko-analitycznej Horizon Agency”
Stanisława Budzisz-Cysewska – reporterka, dziennikarka i tłumaczka. Absolwentka filologii polskiej i rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim, doktorantka UG. W pracy naukowej i zawodowej zajmuje się problematyką neokolonializmu na terenach postsowieckich. Główny obszar badań stanowi Kaukaz – konflikty zbrojne, migracje ludności, uchodźctwo i kultura tego terenu. Publikowała na łamach „Nowego Prometeusza”, „Nowej Europy Wschodniej”, „Blizy”, „Fragile”, „Obserwatora międzynarodowego”, „Gazety Polskiej”, „Przezroczy” oraz portalu internetowego kaukaz.net. Zajmuje się także problemami socjalnymi.
Tomasz Gulak – entuzjazm i pasję ma wypisaną na twarzy. Kto zna Tomka, ten wie, że to osoba która lubi nowe wyzwania, otacza się ciekawymi ludźmi oraz konsekwentnie dąży do celu. Jego motto życiowe, podobnie jak nazwa jego fanpagu brzmi „Wyjdź przed Szereg”. Jak sam mówi „Życie jest za krótkie, żeby być szarym – trzeba uśmiechać się i iść konsekwentnie do przodu”. Tomek jest również współtwórcą agencji szkoleniowej Mind Your Growth oraz managerem w firmę IT PrimeBit Studio, ale „to dopiero początek!”
Anna Wałachowska – z wykształcenia magister filologii angielskiej – tłumacz i nauczyciel tego języka. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu International Business Development, na co dzień pracuje i współpracuje z organizacjami z sektora non-profit oraz ze sfery biznesu. Współpracowała z organizacjami ze Stanów Zjednoczonych, Anglii oraz Azji. Wieloletni pracownik Stowarzyszenia B-4, w ramach współpracy z którym realizowała zarówno projekty krajowe jak i zagraniczne. Juror w międzynarodowej komisji w konkursie „Kobiety są przyszłością” w ramach programu „WOMEN
Konrad Wisz – przedsiębiorca, który z ogromnym zaangażowaniem realizuje swoje projekty oraz z entuzjazmem i pasją pomaga innym w realizacji ich pomysłów i marzeń. Mocno wierzy i promuje ideę drogi przez porażki do sukcesów. Uważa, że każda porażka, jeśli wyciągniemy z niej lekcje, jest rozwojowa. W każdej sytuacji szuka dobrych stron. Coach, mentor i trener, który dzieli się wiedzą i doświadczeniem, z pasji do ludzi.

Beata Szmuc – Współzałożycielka i wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych „INPRO”. W latach 2012 – 2013 wiceprezeska AIESEC Craiova w Rumunii, wcześniej wolontariuszka w Serbii i na Ukrainie. Uczestniczka wielu międzynarodowych szkoleń dla pracowników młodzieżowych. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu „Nie dla handlu ludźmi w Podkarpackiem” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Pomysłodawczyni i trenerka młodzieży w projektach „Career ON”, „Edukacja antydyskryminacyjna” i „Open Rzeszów” współfinansowanych przez Europejską Fundację Młodzieży Rady Europy. Trenerka w projektach w ramach Erasmus Plus „Educate Me(dia)” i „Fabryka Zrozumienia”. Koordynatorka Wolontariatu Europejskiego w Stowarzyszeniu INPRO.

ZESPÓŁ

Dominika Palcar

Studentka Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Kierownik projektów Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, z którą jest zawodowo związana. Doświadczenie zdobywała na stanowisku specjalisty ds. marketingu oraz specjalisty ds. promocji. Koordynatorka autorskiego projektu: „Unia dla młodzieży” w ramach programu „Młodzież działa lokalnie”.

Włodzimierz Dola

Prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie, absolwent Prawa oraz Administracji na UMCS w Lublinie oraz Retoryki na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert i Trener z ochrony danych osobowych oraz Harcmistrz ZHR

Sławomir Starzec

Student Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UW w którym zajmował się m.in. organizacją wymiany między poszczególnymi Organizacjami Uczelnianymi oraz szkoleń wyjazdowych w ramach krajowego Programu Rozwojowego NZS.

Natia Gigiadze

Członek Rady Student-Young, z którą związana jest od dnia jej założenia. Redaktor gazety Notabene oraz przewodnicząca Rady Student-Youth. Zawodowo zajmuje się koordynacją lokalnych i międzynarodowych projektów młodzieżowych. W SYC odpowiada za wspieranie w rozwoju i samorealizacji młodych ludzi, pomocą dla lokalnych młodzieży i studentów, zaangażowaniem ich w różne kluczowe działania organizacji.


logotypy-sponsorzy1

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych jest liderem organizacji akademickich w Polsce. Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu i historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje działania. Ponadto jest wydawcą ogólnopolskiego Magazynu Studenckiego „Koncept”.


NASZE INICJATYWY

Akademia Liderów Rzeczypospolitej

Akademia Liderów Rzeczypospolitej to cykl szkoleń kierowany do studentów i młodych absolwentów działających aktywnie w swojej społeczności, a także dla tych, którzy dopiero chcieliby podjąć taką działalność. Szkolenia są dobierane pod potrzeby jakie stawia współczesność przed młodymi liderami. Więcej >>>

Magazyn Akademicki „Koncept”

Magazyn Akademicki „Koncept” wychodzący od listopada 2012 roku, to jedno z największych pism akademicko – studenckich wydawanych w Polsce. Medium przeznaczone jest dla naukowców, studentów, absolwentów, kadry akademickiej, menadżerów, klasy średniej i wszystkich osób zainteresowanych życiem publicznym. Więcej >>>

Projekt „Ku Demokracji”

Projekt „Ku Demokracji” to trzecia edycja polsko-ukraińskiej szkoły liderów organizowanej wspólnie przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Jako czołowe organizacje studenckie w Polsce chcemy wymiernie wspierać budowanie ukraińskiej państwowości, poprzez rozwój środowiska akademickiego na Ukrainie. Więcej >>>

Trzecia Waza

Trzecia Waza to miejsce z klimatem współczesnej Warszawy z wyczuwalną nutą nostalgii. Wystrój wnętrza, oryginalne potrawy i napoje w przystępnych cenach dają niepowtarzalną możliwość złapania chwili oddechu w zatłoczonym mieście. Lokal został zaaranżowany w prosty, elegancki i przestronny sposób. Duże, otwarte latem okna wychodzą wprost na Krakowskiej Przedmieście. Więcej >>>

Patronat honorowy


Organizatorzy

Sponsorzy

Kontakt

Dominika Palcar

Koordynator projektu

d.palcar@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

www.fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa
NIP: 701-03-46-695
REGON: 146179980